tilpasninger av arter i ulike biotoper


hei, jeg har i oppgave å skrive om tilpasningene hos de ulike artene i blåbær/bregnegranskog og i høgstaudebjørkeskog. kan jeg få noen punkter som jeg kan skrive ut ifra? har litt problemer med å sette ord på det jeg vil skrive i oppgaven