Sign In  Register

 

tilpasninger i to biotoperhei, jeg har i oppgave å skrive om tilpasningene hos de ulike artene i blåbær/bregnegranskog og i høgstaudebjørkeskog. kan jeg få noen punkter som jeg kan skrive ut ifra? har litt problemer med å sette ord på det jeg vil skrive i oppgaven
Replies

Slike oppgaver er dessverre kommet på moten, de er ikke enkle å svare på.

Mitt råd er at du tar for deg enkeltarter, og prøver å finne ut hvorfor de trives der de er.

Noen forhold det kan være verd å drøfte er tilgangen på lys, næring og konkurranseforhold:

For eksempel kan gran og bjørk vokse side om side, men der forholdene ligger til rette, utkonkurrerer grana bjørk, blant annet fordi grana trenger mindre lys. Der klimaet er for barskt for gran, kan bjørk danne skog.

AA