Sign In  Register

 

Innsjø


Hei!
Er det sånn at oksygen og karbondioksid frigjøres ved høyere vanntemperaturer? I så fall hvorfor, og hva har dette å si for livet i vannet?

Kan noen også si om et siktedyp på 2,2 meter for et tjern med et dyp på omtrent 6 meter er stort eller lite?
Replies

Det er et generelt prinsipp at gasser blir mindre løselig i væske når temperaturen stiger. (Den nøyaktige forklaringen på fenomenet har jeg ikke.) Om for eksempel et glass med kaldt vann blir stående slik at det får romtemperatur, ser en ofte bobler i det. Det er luft som ikke lenger er i oppløsning.

For livet i vannet har særlig oksygeninnholdet stor betydning. I praksis vil det si at oksygenkrevnde fisk som ørret søker til dypere og kaldere vann om det blir for varmt. Eller at den rett og slett ikke trives fordi det blir for lite oksygen. Stoffskifte og oksygenbehov øker også med temperaturen.

Karbondioksid er det antakelig nok av i vannet uansett. Men, en er bekymret for CO2-ballansen i atmosfæren hvis vannet tar opp mindre. På den annen side, er faren for at for mye CO2 gjør havet surt. Dette er ikke enkle saker!

Siktedypet kan beskrives som "mindre god". "Meget god" => 6 m, "meget dårlig" = <1 m, se:
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/1468/ta1468.pdf

AA
Den nøyaktige forklaringen er veldig enkel. Høyere temperatur betyr høyere gjennomsnittlig bevegelsesenergi (og hastighet) pr molekyl. Dette fordeler seg i antall molekyler i en fin normalfordelingskurve om gjennomsnittet. Noen få molekyler har fart og energi nok til å gå over i gassfase og dermed jo høyere temperatur, jo større andel molekyler med hastighet og bevegelsesenergi nok fins det som kan gå over i gassfase og dermed havne i atmosfæren. Dermed går løseligheta for slike molekyler ned. Og slike molekyler har vanligvis liten dipolkarakter, som til en viss grad vil kunne bidra til binding i vannet ved hjelp av H-bindinger, som oksygen, nitrogen, karbondioksid, argon osv og dermed går løsligheta ned i økende temperatur for slike gasser.