Sign In  Register

 

Tranebær


Hei!
Er det slik at tranebær liker lav pH og næringsfattige miljøer?
Replies

Tranebær vokser på torvmosemyrer ...


My Flickr page: https://www.flickr.com/photos/132961550@N03/
Bare en liten håndsopprekning fra bakerste rad her... smile

Det er ikke alltid slik at planter som vokser i fattige og marginale miljøer egentlig foretrekker det fremfor rikere omgivelser. Men det kan være at de klarer seg greit der, mens alle de andre plantene som de normalt ville konkurrert med ikke gjør det. I rikere miljøer blir disse artene enten utkonkurrert helt, eller de er mye mindre fremtredende.

Hvis du sjekker de rikere voksestedene nøye, vil du som regel også finne mange av de nøysomme plantene der. Det er altså ikke slik at de ikke kan, de blir bare konkurrert ut.

På samme måten finner du noen steder utpregete fjellplanter i lavlandet, der det har åpnet seg noen nisjer de kan okkupere. De altså ikke fryse for å trives.orkideer i norge | www.maculata.com