Sign In  Register

 

planters tilpasninger


Hei!

Jeg skriver feltrapport om planters tilpasninger i fjellet og lurer på hva som er fordelen for planter med å ha flikete blader vs hele blader?
Replies

Alle de ulike bladformene viser at det ikke er bare én løsning på oppgaven: "Samle mest mulig lys med minst mulig overflate".

Minst mulig overflate er for å spare energi ved å bruke lite byggemateriale.

I tillegg skal bladet tåle mekanisk påkjenning (vinden kan bli sterk og river i stykker store, hele blad), kanskje også lede bort regnvann så ikke det fukter overflaten og gir grobunn for sopp (spisser som vann drypper fra), kamuflasje så bladet ikke blir spist av beitende dyr, ...

Du finner både flikete blader og hele blader i fjellet. Kanskje har størrelsen betydning i tillegg?

hotr
"Nåleaktige" blader, som på bartrær og for eksempel visse lyngarter bidrar også til mindre fordamping, slik at planten tåler tørke bedre.

Frost virker på samme måte som tørke; frossent vann er ikke tilgjengelig.

AA