Sign In  Register

 

Mønjevokssopp?


Lilloseter Oslo beitemark.
hatt fra 1,5 til 5,5
stilk opptil 7 cm.
Er vel mønjevokssopp dette? 1 2 3
Replies