Massemafiaen


I Italia tjener Mafiaen gode penger på å dumpe søppel.

Den norske massemafiaen holder seg til "rene masser", men tjener likevel på dumping i naturen. I Sørum gikk det riktig galt, da for høy fylling utløste et kvikkleireskred, som kostet tre mennesker livet.

Alibiet for prosjektet var at det skulle bygges en ny vei, men minst like viktig var det nok å bli kvitt overskuddsmasse fra diverse byggeprosjekt.

I Østmarka, innenfor Markagrensen foregår et annet stort dumpingprosjekt. Målet er å utvide Marikollen skianlegg. For å få det til, har de bygd en lang tofelts vei på fylling tvers over daler og gamle tråkk. Selve fyllinga er begynt på toppen ca 400 m fra skibakken. Så det skal nok noen lass til før fyllinga møter alpinbakkenangry


Kart over Marikollen. Fyllinga ender der det er markert med en "hvilebenk".

"Rene masser" sprengstein ispedd ørlite bygningsavfall

Slik ser toppen av fyllinga ut.

Her er "autostradaen" på vei mot toppen. Bygget for at to lastebiler skal kunne kjøre forbi hverandre.

Marikollen skianlegg målet for hele arbeidet.

Et paradoks er at firmaet som står for "forhøying av Marikollen" også står for "pulverisering av Feiringåsen". De har et stort pukkverk litt lenger vest i Marka, men utenfor markagrensen like ved Losby. Det er en gammel bedrift.

AA
Replies



Nå begynner fyllingen omsider å nærme seg Marikollen skianlegg. En ser haugen titte over kanten til høyre for det eksisterende anlegget.

Dette flyfotoet er nok noen år gammelt, men viser hvor stort dette inngrepet er.