Definisjonen på en art


Hva er definisjonen på en art? Er det rett og slett en gruppe individer som kan få avkom med hverandre? Og de som ikke kan få avkom, må dermed tilhøre en annen art?
Replies

Å definere en art er ikke enkelt. For eksempel finnes det organismer uten seksuell formering, eventuelt kun selvbefruktning. For eksempel gjelder det noen planteslekter, som kan deles opp i "uendelig mange" småarter. Her er et eksempel på ulike artsdefinisjoner:
https://no.wikipedia.org/wiki/Art

AA
Dette ble ganske utydelig, synes jeg.

Wikipedia skriver: «Det eksisterer imidlertid minst 26 forskjellige måter å definere en art på.»

Betyr det at en biolog fra USA kan definere en art på en annen måte enn en biolog fra Norge? Hender det at det oppstår diskusjoner mellom to biolog-kolleger om hva som skal defineres som en art? I tilfelle: Hvorfor har man ikke blitt enige om felles definisjonsregler?

Har ikke biologer en sjekkliste der de må krysse av for at for eksempel fire krav må være oppfylt?
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Sjur Jansen

Dette ble ganske utydelig, synes jeg.

Wikipedia skriver: «Det eksisterer imidlertid minst 26 forskjellige måter å definere en art på.»

Betyr det at en biolog fra USA kan definere en art på en annen måte enn en biolog fra Norge? Hender det at det oppstår diskusjoner mellom to biolog-kolleger om hva som skal defineres som en art? I tilfelle: Hvorfor har man ikke blitt enige om felles definisjonsregler?

Har ikke biologer en sjekkliste der de må krysse av for at for eksempel fire krav må være oppfylt?


Ja, det hender at biologer er uenige om hva som utgjør separate arter og hva som f.eks. er underarter. Mangelen på felles definisjonsregler er kanskje rett og slett fordi det ikke er så enkelt å finne en definisjon som er gyldig for enhver artsgruppe?

Du har typisk et skille mellom "splitters" og "lumpers", dvs. de som liker å splitte opp artskomplekser i flest mulig ulike arter versus de som foretrekker å kategorisere alle variasjoner som underarter. I tillegg har jo moderne DNA-analysemetoder vist at mange arter som man trodde var en enkelt art består av flere ulike arter som ikke lar seg skille på ytre fysiske karakterer. I tillegg finnes det arter med sirkumpolar utbredelse hvor det er et kontinuum av underarter, men hvor de to ytterpunktene ikke nødvendigvis kan få levedyktig avkom selv om de skal tilhøre samme art.
Det finnes en anekdote om dette:
Skal ha vært en botaniker som var svært ivrig etter å beskrive arter av bjørk. Så noen sendte ham en serie prøver tatt fra samme tre, noe fra toppen, noe lenger nede og så videre. Og fikk det bestemt som flere ulike arter.

Motsatt kan det være for eksempel sommerfugler som ser omtrent like ut på larvestadiet, men som er helt klart ulike som voksne.

Kanskje kan DNAstudier gi en teknisk definisjon av art? Men, hvor forskjellig må de være for å være forskjellig? Vi har vist rundt 99% felles gener med apene, men er like fullt en egen art.

Alle hunder er samme art, skjønt chihuahua og grand danoais neppe kan parre seg...

AA
Artsbestemmelse inkluderer altså ikke målbare eller absolutte krav som må oppfylles, men man bruker skjønn ut fra en del opplysninger om annerledeshet.

Det ser ikke ut til at DNA-sammenligning er en løsning for en absolutt metode, i tilfelle må man først bli enige om hvordan man sammenligner. Likheten mellom aper og mennesker kan for eksempel oppgis til å være 86 prosent, det spørs hva man teller opp som likheter/ulikheter.

Takk for svar!