Sign In  Register

 

Snylteveps


Er det mulig å bestemme denne ut fra bilder?
Replies

Underfamilie Ichneumoninae, muligens Ichneumon sp. (hann). Jeg klarer ikke å komme lengre enn det fra bildene.

Geir Ø.