Parasitter i norsk fjellvann


Man sier at norsk fjellvann er noe av det sunneste vannet man kan drikke. Men finnes det skjulte farer som parasitter og bakterier man skal være obs på i en fjellbekk?
Replies

Det en ofte blir advart mot er harepest, av noen omtalt som "bitter lemen".:
https://nhi.no/livsstil/reise/harepest-tularemi/

Særlig har det vært advart mot å drikke brevann.

Selv har jeg aldri bekymret meg for å drikke vann i naturen.

AA
Jeg skulle vært død for lengst!wink
Likevel er det vel grunn til å være noe forsiktig enkelte steder og på enkelte typer geologi og nær bebyggelse, gårder, hyttefelter, rasteplasser der bilveier krysser og industrier for å nevne noe. Men de fleste legger nok i ordet at fjellvann er noe som ligger unna nettopp slike aktiviter hvor mennesker roter det til. Og da føler de fleste seg tryggere.

Om man vet det ligger et hyttefelt, ei seter, turisthotell, feltslakteri, gruve eller noe annet ovenfor ved/nær bekken der man vil drikke kan man jo tenke seg om. Ligger det mye avføring og/eller døde dyr rundt omkring kan det jo også være grunn til å være forsiktig. Tularemi er nevnt, men det kan være andre bakterier og småorganismer også. Men de større organismene er ofte slik at de er avhengig av vertsskifte og derfor gjør det ingenting at du får i deg hoppekreps med bendelormstadier feks, de fleste dør antakelig i magesekken allerede pga saltsyra, varmen og pepsinet. Men får du i deg fisk (som er naturlig for mennesker og større dyr å spise), så kan du få i deg stadier som overlever og infiserer deg. Måkemark og menneskets brede bendelorm er eksempler på det. Koker man vannet eller filtrerer det med noen av de nye systemene for turbruk er det selvfølgelig bare toksiner og tungmetaller og eventuelt enkelte giftige mineraler som slipper gjennom. Det høres kanskje litt fælt og skremmende ut, men er allikevel ikke noe stort problem de fleste steder fordi vegetasjon og vekst langs bekkene bidrar til rensing. Hver enkelt må selvfølgelig også vurdere om man på grunn av en eller annen helsetilstand trenger å være ekstra forsiktig.

Siden spørsmålstiller utrykkelig skriver fjellbekk skal jeg ikke dra det lenger, men bare påpeke at det ikke alltid trenger å være den klareste (reneste?) kilden/bekken som er sunnest. Her fikk hunden Tjirak beskjed om ikke å drikke.

Innholdet av kobber i den kilden er/var ekstemt høyt.
En må selvsagt se an kilden før en drikker.

Ellers, tror jeg at de fleste som blir smittet av drikkevann her i landet har blitt smittet via vannverket.

Se for eksempel:
http://tidsskriftet.no/2015/09/kommentar-og-debatt/giardia-utbruddet-i-bergen-2004-hva-var-smittekilden

AA
Ja, det siste har du antakelig helt rett i. Det er noe merkelig med særlig de større kommunale anleggene i Norge (størrelse i forhold til folketall særlig). I en av nabokommunene her er det årvisst med oversvømmelse fra elva den ligger ved (som til syvende og sist mottar de sentrale kloakkene!), og dermed kommer kokeordre på drikkevannet fra Mattilsynet. Et annet av de større sentrale anlegg ligger i en liten dal med bratte sider så humusavrenning blir et problem.

Dette minner meg også om en viktig sak midt på 70-tallet i Norge. Miljøvernminister Gro Harlem Brundland måtte skjære igjennom en diskusjon mellom fagfolkene i Norge som stod på to ytre fløyer. Den ene mente man burde rense kloakken bedre (noe som synes riktig og klokt i ettertid). Den andre ytterfløya mente satt på spissen at bare det var rent der mennesker først og fremst bodde så var alt ok. En hevdet på alvor at det var bedre å lagre søppel og avfall på Svalbard hvor det bodde lite mennesker. Og flere mente at kloakk fra store byer og tettsteder var bare å sende ut på dypt vann i havet. Og kloakk i innlandet f eks fra Mjøsbyene skulle føre til økt produksjon i vassdragene i innlandet. Det var bare å fiske mer. Flere av fagfolkene i Trondheim, mente faktisk at det bare var å fiske med trålere i Mjøsa så var det ikke noe problem.

Heldigvis hadde miljøverminister Gro vett nok til å velge renseanlegg og streng kontroll med kloakk og gjødsel. Og de tøvete diskusjonene stoppet hun effektivt! Skulle likt å vite hva den lille unge damen sa til amanuensene og professorene på "kammerset".
Apropos Gro som miljøvernminister, hun ble herlig parodiert i filmen Kosmetikkrevolusjonen:
https://www.youtube.com/watch?v=lMLnwCeunKQ

Filmen er en ekte møkkafilm, der noen hadde fått ideen om å lage kosmetikk av gjødsel. "Gro", en av de ytterst få som kjente opphavet til produktet, gjorde TV-reklame for det nye skjønnhetsmiddelet.

AA