Innsyn i neste "svarteliste"


Artsdatabanken ønsker innspill i sitt arbeid med neste "svarteliste" og vi har innsyn fram til 1. februar.

Fremmede arter – innsyn i foreløpige økologiske risikovurderinger
https://artsdatabanken.no/Pages/236711