Sign In  Register

 

Steppekulehaleflue sphaerophoria rueppelli??


Få registreringer i Norge, så det er vel ikke den. Innspill til art? Oslofjorden i september.
Replies

Ingen som har innspill? Differensialart evt.?
Ettersom jeg jeg klart å lese meg frem til i Nationalnyckeln, så tror jeg du har kommet frem til riktig art, en hunn av Sphaerophoria rueppelli. Men der er mange like arter, så jeg tror det sikreste er å sjekke genetaliene....

Truls
Takk.
Pent bilde som viser at de gule stripene langs ryggen fortsetter over vingen. Dermed er dette ikke S. rueppellii.
Det er nok dessverre ikke mulig å artsbestemme denne ut fra bildet.
Takk for vurderingen. Setter stor pris på den. Mvh.