Biologi i barneskolen


Jeg har inntrykk av at begreper som fitness og evolusjon neppe omtales. Biologipensum er svært begrenset og kjemi fraværende. Jeg får inntrykk av at barna presenteres en Disneyutgave av religioner og biologi, der alle koser seg sammen. Samtidig tenker jeg at ingenting viktig kan drøftes før barna forstår grunnleggende realfag, slik som helse, resursbruk og miljø. Er det noen biologer som vil forsvare dagens pensum og forstår hvilke unnskyldninger som kan brukes for dette? Eller som har eksempler på undervisning som er både god og lovlig?

Bengt