Barnebøker


Ja, hvilke bøker anbefaler dere for småtroll i alle aldre? Jeg liker Biology colouring book og de andr i serien, men detaljrikdommen er på høyeregradsnivå, og det finnes definitivt plass for enklere utgaver. Min datter like the manga book serien som bla har biokjemi, men uten kjemi sliter hun litt.

Bengt
Replies

Jeg er svak for Klaus Høilands Snutetutebøker.

Selv om han bruker en fantasifigur som gjennomgangsperson, så er fagstoffet etter mitt skjønn bunnsolid.

Er godt voksen, og har lite kontakt med barn, men da jeg var liten hadde jeg "Fuglene i farger" som en av mine favoritter. Det var før jeg kunne lese selv. I dag finnes det vel mange tilsvarende faktabøker som ungene kan bla i sammen med en voksen.

AA
Tenker Fuglene i farver er litt på linje med pensum i skolen der alt som kan forandre verden er sensurert og biologi reduseres til systematikk. Dette er ikke ment som en generell kritikk, men er jo nettopp slikt som motiverer barna til å tro at biologi er for gamle tanter og kjedelig. Hvor rik blir du av å se forskjell på blå og svart meis? Føler at sentrale tema og kraftige prinsipper må med for å forstå potensialet.

Bengt
For meg var Fuglene i farger begynnelsen på min karriere. Fra fuglekikking til livet i vann der fuglene holdt seg, til hovedfag i limnologi og egen praksis. Rik har jeg sant nok ikke blitt, men har dog satt ett og annet spor i verden.

La ungene oppleve natur, ikke bare lese om den!

Dessuten, systematikk er vikig for å forstå naturen. Den som ikke vet forskjell på blå og en svart meis kan gå glipp av viktige endringer i naturen. (Nå er vel ikke meiser det beste eksempelet, men nærstående arter kan ha svært ulik økologi.)

Et sentralt tema i dag er tap av biologisk mangfold, men hvordan skal vi kunne registrere tilstanden om ingen har artskjennskap?

AA
Nettopp, og hvordan skal man kartlegge det uten pyrosequencing. Dette enkle prinsipp er nok for verdifullt til å få plass i skolen for det kan forandre vår verden hurtig, og faget økologi. Men turmotiverte personer vil alltid finne gjenklang i geo og biologi, det er lite kontroversielt og alene en faktor som burde hjelpe mange til å motiveres, men ikke alle. Og jeg mener de som behersker pyrosequencing har mye mer makt enn de som har nøkkel og kikkert. Dessuten er biologi en introspektiv disiplin, man vil også vite mer om egne forutsetninger, dette er motivasjon for en selv, og de som senere må betale for tjenester.

Bengt
Det er vel og bra å lære barna tekniske metoder, men Tricorder er nok fortsatt et stykke unnawink
https://en.wikipedia.org/wiki/Tricorder

Dessuten tekniske metoder forutsetter tilgang til databaser, og de blir neppe fritt tilgjengelig:

Pyrosequencing is not as discriminatory as Sanger sequencing but it is less expensive and commercially available (Biotage, Uppsala, Sweden) [40]. It does, however, have the same limitations as Sanger sequencing, in that an up-to-date database is required for accurate identification.
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/pyrosequencing

Jeg har for eksempel en databasebasert bestemmelsesnøkkel, som koster mer enn maskinen den kjører på. Og som er låst med nøkkel, så den ikke kan deles med andre. Tilsvarende papirutgave låner jeg gratis på bibliotektet.

AA