Sign In  Register

 

Membranpotensial


Hei:)

Jeg lurer på hvorfor det er avgjørende at membranpotensialet kommer tilbake til hvilepotensial etter behandling av et aksjonspotensial. Hva er konsekvensene ved at det ikke gjør det?

Håper på svar. På forhånd, takk!
Replies

Det mest opplagte svaret er at det ikke kan oppstå noe nytt aksjonspotensial, med mindre hvilepotensialet er blitt opprettet igjen. Det er kalium/natrium-pumpen som pumper natrium inn i cellen, og kalium ut av cellen igjen, slik at det igjen er en høy konsentrasjon av natrium som kan strømme ut av cellen neste gang cellen får en stimulus som når terskelverdien.

Mer langvarig blokkade av natrium/kalium-pumpen kan være skadelig, mens det i små doser også kan brukes som medisin.

Giften ouabain brukes av stammer i Øst-Afrika til gift-piler.

Ouabain virker ved å hemme Na/K-ATPase, eller natrium-kalium-pumpen som den ofte kalles.

Effekten av denne giften er, for å sitere engelske Wikipedia:
"An overdose of ouabain can be detected by the presence of the following symptoms: rapid twitching of the neck and chest musculature, respiratory distress, increased and irregular heartbeat, rise in blood pressure, convulsions, wheezing, clicking, and gasping rattling. Death is caused by cardiac arrest."

Hos gnagere er LD50 2.2 mg/kg ved intravenøs administrering.
Hos mennesker setter symptomene inn etter 3-10 minutter dersom de blir rammet av en giftpil med denne giften, og med maksimum effekt i ca 1.5 timer.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Ouabain

Morten "Buggie" Stærkeby
Takk, det var bra hjelp!

B