Beregning av mmol i Farris


Hei!

Lurer på følgende oppgave i pensumet til Kjemi 2:

Vi bestemte innholdet av kalsium og magnesium i Farris ved titrering med en standardløsning av 0,0100 M EDTA. Først helte vi innholdet av en flaske Farris fra ett begerglass til et annet noen ganger for å drive ut karbondioksidgassen. Så ble 100,0 mL Farris pipettert ut og overført til en kolbe. Vi tilsatte en indikatortablett og noe konsentrert amoniakk inntil pH i løsningen var rundt 10. Så titrerte vi løsningen med standardløsningen. Det gikk med 19,3 mL.

a) Skriv ligning for reaksjonen.

Ca^(2+) + H_2A^(2-) --> (CaA)^(2-) + 2H^(+)
1 mol Ca^(2+) <--> 1 mol H_2A^(2-) <--> 1 mol EDTA

b) Beregn hvor mange mol Ca^(2+) og Mg^(2+) det til sammen var i 1,0 L Farris.

Stoffmengde H_2A^(2-): 0,0100 mol/L * 0,0193 L = 1,93*10^(-4) mol

Her skjønner jeg ikke helt hvordan jeg kan komme fram til fasitsvaret 1,93 mmol, uten å dele på 0,1 L? Men da får jeg konsentrasjonen i mmol, og ikke bare i mmol.

I så fall regnet jeg:
Konsentrasjon i mmol: 1,93*10^(-4) mol / 0,1 L = 1,93*10^(-3) mol/L * 1000 = 1,93 mmol/L

c) Før i tiden inneholdt 1,0 L Farris 22,7 mg Mg og 32,0 mg Ca. Regn ut hvor mange mol Ca^(2+) og Mg^(2+) det til sammen var i 1,0 L av datidens Farris.

Her er jeg usikker. Tenkte først at jeg måtte finne stoffmengde Mg^(2+) og Ca^(2+), regnet som Ca^(2+) i 1,0 L Farris.

Stoffmengde Mg^(2+) + Ca^(2+): (0,0227 g + 0,032 g) / 40,0 g/mol = 1,36*10^(-3) mol

Men dette kan ikke stemme for videre utregning, da fasiten sier 1,73 mmol?

Hva gjør jeg som ikke er riktig her?

Takk for hjelp!

Anne Kirstine
Replies

1,93*10^(-4) mol er 0,193 mmol, delt på 0,1L blir det 1,93mmol/l.
Her er det plassering av komma, som kan skape forvirringwink

Det neste problemet er at du ikke må regne sammen epler og bananer, selv om begge er frukt!
Mg = 22,7/24,3 = 0,93 mmol
Ca= 32,0/40 = 0,8mmmol
I Alt 1,73 mmol

Når du regner, så er det greit å tenke på at milligram og millimol er på samme nivå, slik at du slipper å regne om til gram først. (Tilsvarende kan en regne i kg og kgmol, hvis en for eksempel skal regne på en industriprosess.)

Det som kanskje kan virke litt forvirrende er at den analysen dere har gjort måler summen av Ca og Mg, mens produsenten oppgir det to stoffene hver for seg. (Det er med noe mer avansert titrering mulig å måle bare Ca, og så finne Mg ut fra summen av Ca+Mg. Men, industrielt brukes ofte andre mer utstyrskrevende metoder.)

AA
Ja, det gir jo mening smile

Trodde jeg måtte regne Mg^(2+) og Ca^(2+) sammen, men det blir jo feil i forhold til mengden.

Skal også huske på at milligram og millimol er likt til neste gang, og ikke regne om til gram. Bare litt forvirrende siden mange slike oppgaver ofte har med omgjøring av sånne benevnelser, hehe.

Takk for hjelp til å løse oppgaven!

Anne Kirstine
"Konsentrasjon i mmol: 1,93*10^(-4) mol / 0,1 L = 1,93*10^(-3) mol/L * 1000 = 1,93 mmol/L"

Dette blir omtrent som å skrive: 2/3 = 0,667 * 1000
667 er ikke det samme som 2/3 burde jo være en selvfølge. Dessverre er det ofte en feil elever gjør.

Hadde du heller skrevet :
1,93*10-4 mol/0,100 L = 1,93 * 10-3mol/L * 1000 mmol/mol = 1,93 mmol/L

så ser du at mol kan forkortes bort, dermed får du også bedre kontroll og forståelse. Det er altså ikke et tilfeldig ubenevnt tall, men en benevnt konverteringsfaktor.

Ellers kan det også skrives som 1,93 mM (millimolar)

Eller om du ikke liker å flytte komma og telle nuller så erstatter du bare 10-3 med m (=milli som betyr 1/1000 del)