Sign In  Register

 

Småsyre, rabbesmåsyre eller??


Det nærmeste jeg kommer til er småsyre eller en underart. Men det ser ut til at stenelen mangler sidegreiner som disse skal ha ifølge Lids og Mossberg.
Replies