Sign In  Register

 

Fausknål?


Funnet på ubehandlet yttervegg på fjøs på seter i Bærumsmarka. Brede, avrundede hoder på mørk tynn stilk. Tallus tilsynelatende skjult i selve veden. Er lagt inn på AO som fausknål basert på utseendet kombinert med voksested/vokseform. Er bedt om å verifisere ID. Stemmer det med fausknål på dette funnet?
Replies

For meg gir bildene lite informasjon, men er det noen andre som kan kjenne igjen fausknål fra disse bildene?
Denne er det nok umulig å bestemme. Bildene gir lite detaljer, og det er en rekke knappenålsarter som kan ligne. Etter min mening bør ikke dette funnet registreres i Artsobservasjoner.
Takk for kommentar. Da sletter jeg dette funnet.