Sign In  Register

 

Gammelgranlav


Er dette gammelgranlav , på bark på levende gran.

Sylvestris
Replies

Ja, gammelgranlav Lecanactis abietina er riktig.
Takk for svar!

S.