Sign In  Register

 

Falsk positive og falsk negative


Dette innlegget er inspirert av diskusjonen i denne tråden:
https://www.bio.no/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=66736

Hvilke funn er det riktig å legge inn i Artsobservasjoner?
Mitt utgangspunkt i soppfaget er at jeg samler noen få arter til mat, og ikke registerer noen.

Likevel synes jeg det er artig å følge med på Spør om sopp, og bli fortalt om det store mangfoldet som går meg hus forbi.

Nå kommer vi til poenget: Det meste av soppfunn blir aldri rapportert. Trivielle arter blir underrapportert, og spesielle arter oversett. Dessuten kan en tenke seg at sjeldne arter blir rapportert oftere enn andre.

Falske positive er funn som feilbestemmes, det er vel gjerne de mer spesielle artene som ender her. Falsk negative er manglende rapportering. Det siste er nok mest dominerende. Ikke bare fordi arten er oversett, men også fordi eksisterende data ikke er gjort tilgjengelig.

Falsk positive kan oppdages av haukene som patruljerer nettet, eller gi grunnlag for videre undersøkelser.

Falsk negative gjør at kartene mer viser utbredelsen av soppkyndige enn forekomsten av sopp.

Slik jeg oppfatter AO er terskelen for registering lagt forholdsvis lavt for å få inn flest mulig observasjoner.

AA
Replies

Har også forstått at mengde er mer vesentlig enn kvalitet. Og dokumentasjon (les: belegg) er heller ikke så viktig. Den forskningsmessige verdien er da ganske begrenset.
Mengde og kvalitet kan fint kombineres på AO. Når det gjelder belegg har konservatoren på Botanisk Museum informert om at de kun kan ta imot belegg av nye arter for landet og rødlistede arter. Det innebærer at vi som er mye på feltarbeide ikke lenger tar mange belegg. Per M.
Per, nå har Tøyen helt klart sagt fra gjentatte ganger, både til deg og meg på epost personlig, og i plenum på Vintersopptreffet senest forrige helg, at de ikke kun mottar belegg av nye arter for landet og rødlistede arter. Jeg synes det er på tide å slutte med å spre denne feilinformasjonen. "Soppherbariet" har et langt mer nyansert syn på dette. Kati Bendiksen skriver til meg:
Det har ikke vært min mening å spre ut budskap om mottaksstopp, men vi ønsker å informere at vi er nødt til å sette en del krav til innkomne belegg, både når det gjelder fysisk kvalitet og innsamlingsdata (innsamler, dato, lokalitet, koordinater, økologi). Vanlige arter (særlig med dårlige belegg), belagt fra samme sted i nyere tid fra før, er vi dessverre nødt til å avhende. Men vi skjønner verdien av belegg som hører til dårlig utreda og vanskelige grupper.
Vi passer også på å ta imot belegg av selv vanlige arter, når det materialet vi har fra før er gammelt.

Karl-Henrik Larsson, som leder de mykologiske samlingene, gjentok det samme på Vintersopptreffet. Når det gjelder ressurssituasjonen der, så vil dette tas opp i et brev til museumsdirektøren i nærmeste fremtid.
Eddi. I denne sak har jeg kun referert til den informasjon jeg har mottatt fra museet. Personlig ble jeg ikke beroliget av den informasjonen Karl-Henrik Larsson ga på årets vintersopptreff, der han opplyste om ansatte på museet og at han skal gå av med pensjon til vinteren. Det er flott at saken skal tas opp med museumsdirektøren. Det vil glede meg om det blir slik at man kan levere belegg som tidligere. Per M.
Ingen tvil om at ressurssituasjonen ved soppsamlingene er bekymringsfull, Per. Men siden du referer til informasjonen som du har fått fra museet, så bør det vel også nevnes at du fikk denne beskjeden fra museet 10 januar i år (med meg i kopi):
Vi har god vilje til å ta imot verdifulle kollekter, også vanlige arter fra områder der fungaen er dårlig kjent, og vanskelige/dårlig kjente grupper, men vi ser ikke annen løsning enn å stille høyere krav til dem som leverer materiale, både når det gjelder selve materialet, medfølgende opplysninger og at vi ikke kan ta imot mange kollekter fra samme lokalitet (med samme økologi).
Poenget mitt er at folk, med kritisk sans, bør fortsette å sende inn belegg hvis de mener det er viktig med belegg. Så får det bli opp til museet å avgjøre om de skal innlemme det i samlingene eller ikke.