Svart stjerne


Hvilket mineral er dette? På loddrett bergvegg øst i Østfold (Aremark), nær klebersteinuttak.

Mvh Sylvestris
Replies

Spennende! Jeg har bare "Mineraler i farger", men synes dette kan ligne stibnitt, antimonglans.

Foreslår at du tar kontakt med Geologisk Museum. Utstillingene er stengt for tiden, men du finner kanskje noen som kan hjelpe her?

http://www.nhm.uio.no/forskning/grupper/mineral-bergart/

AA
Takk for svar!
Legger til et litt bedre bilde.

Mvh Sylvestris
Hornblende kan av og til se slik ut, se f.eks. https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Hornblende

Jeg vet imidlertid ikke om også andre mineraler kan se slik ut.

KMO
Hornblende (eller mer generelt amfibol) er et godt forslag. Den kan du kjenne igjen ved at den har god kløv i to plan med ca 60/120 grader mellom.

En annen mulighet er en mørk turmalin. Den mangler god kløv, og krystallene har et tre- eller sekskantet tverrsnitt.

Det finnes flere muligheter, men jeg tror dette er de to mest sannsynlige.