Sign In  Register

 

Flue


Hei hei.

Kom 10. mars (2018) over denne fluen som kom krypende opp av mose langs en bergvegg/sildreskråning. Noen som kan se hvilken familie (evt. art) på denne? Tanker mot Platypezidae (flatfotfluer)?

Fattig edelløvskog - Gjesdal Kommune, Rogaland.

mvh
kjetil
Replies

Eg har grubla litt på denne. Men eg er etter kvart blitt temmeleg sikker på at dette må vere ein hann av Heteromyza atricornis.

Terje
Takk for svar :-)

Dette ser absolutt ut som en sumpflue - Heleomyzidae.

Jeg fant (via Diptera.info) en link til en eldre nøkkel hvor det er ansiktstegninger av Heteromyza-artene (Thelida).

http://www.zobodat.at/pdf/AZBG_15_1_0001-0166.pdf

På siste side viser en oversikt som gjør at jeg mistenker denne til å være commixta og ikke atricornis.

Noen synspunkter på dette?

Kjetil

Eg ser poenget ditt. Czernys illustrasjon viser eit breidare ansikt hos H. commixta, noko som ser ut å kunne stemme med det øverste bildet ditt. Eg har m.a. brukt nøkkelen i Bei-Bienko (1989), der det står at hos commixta smalner pannen merkbart av frametter, mens den hos atricornis knapt smalnar av i det heile. Det var det siste som gjorde at eg ramla ned på atricornis, sidan pannen ser nærmast jamnsmal ut på ditt eksemplar. Men du har nok greidd å så ein tvil om mitt forslag likevel.

Terje
Jeg vil påstå at pannen smalner på mitt eksemplar - avstanden mellom øverste del av øynene er bredere og smalner inn den første tredelen. Syntes dette jmfr. begge nevnte nøkler?

Kjetil

mvh
Kjetil
Kanskje kunne du legge den ut på Diptera.info og sjå kva svar du får der? Eg er i alle fall for mykje i tvil til å avgjere dette.

Terje