Sign In  Register

 

En hypnum, eller ikke?


Er dette også en hypnum-art, neppe cupressiforme, selv om den kan være formrik nok. Eller er det en helt annen mose? Tjensvoll, Stavanger, 10. mars, utkant av skog, steingard.
Replies

Denne tror jeg er noe i retning lundmose Brachythecium; sjekk f eks storlundmose B. rutabulum.
Takk for forslag! - Det virker sannsynlig for meg at det er den, Brachythecium rutabulum, etter at jeg har lest meg opp og sammenliknet med andre foto. Lange bladspisser på blad er jo synlig på bildene, kapselstengel er knudret. Den vokste på morken trestubbe ved steingard. - Hvis det ikke kommer motforestillinger, legger jeg den ut på AO med deg som bestemmer.

Jan
Det er nok sannsynlig at det er den arten, men jeg er ærlig talt ikke så sikker på denne slekta at jeg kan utelukke eventuelle forvekslingsarter. Jeg går selv rundt i Stavanger og ser denne mosen (evt. mosene) overalt, og antar det er storlundmose uten egentlig å sjekke mikroskopiske karakterer osv. Er det rue kapselskaftet en sikker nok karakter til at man kan konkludere med denne arten? Det skulle jeg gjerne vite.
Hei,

Jeg tenker det samme som deg, og som du skjønner vet du mer enn meg. Jeg så at noen som hadde lagt ut denne arten på AO hadde lagt ved utsnitt av det rue kapselskaftet som "bevis" på at det var denne. Men jeg kunne ikke se at dette karaktertrekket var nevnt i den svenske "Mosor", feltguiden. Kanskje Leif Appelgren ser dette og kan hjelpe oss?


Jan
Dette er nok høyst sannsynlig Brachythecium rutabulum. Om jeg ikke tyder bildene feil, ser det ut til å være en stor mose. Da er det kun noen få arter som er mulig. I lavlandet er det nok kun B. rivulare, B. mildeanum og B. salebrosum som jeg kan tenke meg er mulige forvekslingsarter (ja, det er forstås de som synes at alle moser ser likedane ut). B. salebrosum går bort da den har glatt seta (kapselskaft). Den har også annen form på bladene. Voksestedet bør utelukke de andre to. Det finnes planter som ser ut som noe mitt mellom B. rutabulum og B. rivulare, og som er svært vanskelig å artsbestemme, men de vokser mest på noe fuktig jord og bør ikke være aktuelle her.

Jeg tror du kan registrere denne som Brachythecium rutabulum med god samvittighet.
Mange takk Leif! - Takk for at du tar deg tid til å lære en mose-amatør dette! Jeg fører deg opp som endelig bestemmer for denne, siden "trondsto" ikke turde å si noe sikkert. - Og ja, det var en stor mose.

Jan