Raklebeger - igjen


Eg forstår at det må mikroskop til for å finne ut om det er raklebeger eller hasselraklebeger, og eg skal prøve å få dei her mikroskoperte.
Eg berre lurer på om nokon kan svare på
a) Når ein har klart definerte rakler soppen veks på - kan ein då sjå om det er hasselrakle - som på dei bilda her?
b)Dersom ein kan stadfeste at det er hasselrakle - er det då sikkert at det er hasselraklebeger?
Replies

Hasselraklebeger (Ciboria coryli) er i litteraturen (NORDIC MACROMYCETES Vol. 1) oppgitt fra hasserakler, mens raklebeger (C. caucus) er oppgitt fra Populus, Salix, Alnus og "exceptionally Corylus". Da må funn fra hasselrakler mikroskoperes for å gi en sikker bestemmelse.
Har ikke tatt stilling til om det er hasserakler du har på bildene. Var det andre rakletrær i nærheten?

- og no lurer eg på om eg er sikker på kva treslag som har rakle ...Der er bjørk og osp, begge dei har vel det. Seier vi at selje har rakle?
Rakletrær: Et fellesnavn (kanskje ikke faglig korrekt) for trær med rakler, her i alfabetisk rekkefølge: Bjørk, eik, hassel, or, osp,(svartor/gråor), selje, (pors den siste regnes vel ikke som et tre, men har rakler).
Hvis jeg har skrevet noe feil, eller ikke husket på alle, håper jeg å bli arrestert.
Hos Google finner jeg: Valnøttfamilien, porsfamilien, hasselfamilien, bjørkefamilien og bøkefamilien.


Er rimelig sikker på dette funnet fra 15. april 2018 er hasselraklebeger. Hvordan andre rakler ser ut, skal jeg ikke ta stilling til.
Opprinnelig postet av Mr. Mushroom

Er rimelig sikker på dette funnet fra 15. april 2018 er hasselraklebeger. Hvordan andre rakler ser ut, skal jeg ikke ta stilling til.

Det blir lett noe "rot" hvis en blander inn egne funn i andres tråder syns jeg.
Helt enig med Tove. Det er en uting å blande inn egne funn i tråder som er startet av andre.
Kan ikke huske sist jeg så noen som "ødela" en tråd på den måten. Må være lenge siden.
Denne tråden er jo et godt eksempel på hvordan det skal gjøres. Her er det bare gitt svar, og også eksempler via bilder.
Takk, Mr Mushroom! Eg oppfattar det sånn at du ville vise meg korleis hasselraklene ser ut - og det set eg pris på. Du har ikkje ødelagt for meg i alle fall smile
Tusen takk til Eddi for mikroskoperingsmile Dette er Ciboria coryli - hasselraklebeger bigsmile