Pusting


Hva skjer med gassutvekslingen i lungene når man holder pusten, og hvordan besvimer man hvis man holder pusten for lenge? Og hvorfor kan man ikke puste under vann?
Replies

Hva skjer med gassutvekslingen i lungene når man holder pusten?
Ingen ting, og det er problemet. Oksygen kommer ikke inn, CO2 ikke ut. Utvekslingen stopper opp.

Hvordan besvimer man hvis man holder pusten for lenge?
Når hjernen begynner å merke oksygenmangel begynner den å "stenge ned". Hjernen krever mye oksygen, blir det for lite besvimer en.

Og hvorfor kan man ikke puste under vann?
For det første er det lite oksygen i vann, i forhold til luft.
En annen sak er at vann er nye seigere enn luft, så det ville være mye tyngre å trekke pusten.

(Det er gjort forsøk med dyr, for eksempel mus, som har pustet i væske. Da har det antakelig blitt brukt noe annet enn vann, slik at oksygeninnholdet ikke er problemet.)

AA