Akvarie kjemi


Hei

Er ikke helt sikker på om jeg har kommet rett med dette spørsmålet, gjerne gi tips om hvor jeg isåfall skal henvende meg.

Starter med det første først :)
Kranvannet pH: 6.5, PO4 0 No2 0 No3 0.05 KH 0-1 GH 0-1
Når jeg starter opp innkjøringen av filteret i akvariet, så bruker jeg ingen tilsetninger av noe slag, kun vann rett fra kran. Hva er det som setter igang nitrogensyklusen? Jeg vet det er ammoniakk, men det finnes jo ikke ammoniakk i utgangspunktet, hvor kommer den fra?
Jeg foretar målinger og følger denne syklusen, ammoniakken topper seg mellom 5 og 10 mg/l så følger nitritt som topper seg på 1+ mg/l også kommer nitrat, bruker å ligge mellom 20 og 30 før plantene eller filteret får tak på dem, ikke sikker på om filteret engang tar nitrater? Også går da PO4 og nitritt sakte nedover mens nitrat forholder seg en liten stund såpass høyt før den legger seg på alt mellom 5 og 15mg/l

Jeg bruker å plante inn noen planter som på bilde.

Jeg har alltid trodd det var alle de små organismene som lever i vannet, som dør å går i forråtnelse, men det sier akvarie miljøet at det ikke er nok av dem til å produsere nok store mengder ammoniakk til å starte syklusen. Noen som kan svare på denne "gåten" ? Hvor kommer det ammoniakk fra?
Replies

Ammoniakk kommer nok fra livet i akvariet. Proteiner består av aminosyrer, som ender som ammoniakk ved nedbryting/fordøyelse.

I oksygenholdig miljø vil NH3 bli oksydert av nitrifikasjonsbakterier til NO2- / NO3-.

Det er vel tvilsomt om filteret tar nitrat, men plantene kan ta det opp.

I kloakkrensing fjernes nitrogen i en biologisk totrinnsprosess: Først oksyderes NH3 til NO3-, som reduseres anaeobt til nitrogengass. Den siste prosessen krever tilgang på organisk karbon, for eksempel metanol eller organisk avfall. For eksempel brukt avisingsvæske eller "avkok" av kloakkslam.

AA
Ok, så du sier at vann rett fra kranen og organismene som er der er de som til slutt produserer ammoniakken og starter nitrogensyklusen?
Selv om jeg ikke har fisk eller noe annet enn planter i akvariet.

Beklager, syns dette er så innviklet for mitt hode :) Greit nok å forstå en del av dette, men å huske alle NH No :)


En kan regne på dette:

En omregning fra "protein" til nitrogen bruker ofte en omregningsfaktor 6,25. Se:
http://www.fao.org/docrep/006/Y5022E/y5022e03.htm

Da kommer en til at 10 mg/l NH3 kan omregnes til ca. 50 mg/l "protein".

Nå vet jeg ikke "konsentrasjonen" av planter i ditt akvarium, men jeg ville tro at 50 mg/l utgjør en liten del i forhold til plantebestanden.

AA
Tusen takk for svar :)