Lav på trær, runde små


Noen som vet noe om denne laven. Vokster på stammen av levende, gammel gråor. Trøndelag.
Replies

Jeg mener det er stor sjans for at dette er Lecanora chlarotera, vortekantlav, en art som trolig er veldig vanlig. Men denne er vrien å skille fra Lecanora campestris og da kreves t.l.c (jfr The Lichens of Great Britain and Ireland, 2009) Det bør nok derfor tas belegg på denne og sende til et herbarium hvis du ønsker å komme sikkert i mål.