Hardy-Weinberg


Holder på å lese til genetikk eksamen og lurer på om noen kan hjelpe meg med følgende spørsmål?

Frekvensen til et dominant allel A i en populasjon er p = 0.4 og frekvensen til et recessiv allel a på samme locus er q = 0.6. Antatt at allel a er dødelig i dobbel dose (individer med genotype aa dør i fosterstadiet), hva er allelfrekvensen etter 1, 25 og 1000 generasjoner med tilfeldig paring?
Hva skjer med frekvensen til a-allelet (p) i det lange løp?
Hvorfor blir a aldri helt borte dersom populasjonen er “uendelig” stor?