Rødmakkmose?


Funnet i våt myr ute på svabergene ytterst på Hvaler. Rødgrønn fremtoning og halvsirkelformete kroker på bladene. Stemmer det med rødmakkmose (Scorpidium revolvens) for dette funnet?
Replies

Sjekk om der er nerve i bladene.
Takk for kommentar. Jeg så ingen nerver i bladene, og mosen fremsto dermed også litt "glass-aktig". Kan det da stemme med rødmakkmose?
Hva sier nøkkelen om det? ;)
Nøkkelen i "Mossor" henviser Scorpidium-arter til nøkkel for Drepanocladus-slekta. Slik jeg tolker nøkkelen for denne ift blader/fravær av bladnerver står da valget mellom S. cossonii og S. revolvens. Ut fra tekstlig beskrivelse, samt tilgjengelige foto av disse ender jeg fortsatt på S. revolvens. Har jeg tolket nøkkelen riktig her?
Nej, de to du nevner har nerve.