Rødbrun matt-dannende mose


Mulig å si noe om art/slekt ut fra bilde på denne?

Vokste på berg. Åpent.

Liten mose i tette matter.
Replies

Muligens Andreaea rupetris, men klarer ikke å se formen på bladene ordentlig. Hva vokser den på?
Vokste rett på berget. Mener jeg samlet inn noe av denne, men litt usikker på om jeg fikk med riktig mose her.
De siste bildene ser ut å være en annen art.