Lilundmose/Brachythecium salebrosum?


På granstubbe.
Replies

Ser ut å stemme. Typisk voksested, også. Skal ha glatt seta.
Hva menes med glatt seta her?
Hva menes med glatt seta her?
Hva menes med glatt seta her?
Seta = stilken til kapselen.