Koblinger til Artsobservasjoner


Hvis jeg vil spørre om noe som allerede ligger i Artsobservasjoner, er det da innafor å lenke til bildeserien som ligger der, heller enn å laste opp alle de samme bildene her?
Bildene i Artsobservasjoner kan jo være 1600 x 1600 pixler og derfor tydeligere.
Eksempel https://artsobservasjoner.no/Image/954179
Replies

I utgangspunktet meiner eg dette bør vere greit.Ein treng berre eit klikk før ein kjem inn på AO på ei oversiktleg side med funndata tilgjengeleg. Ankepunktet mot ein slik praksis er at ved eventuelle framtidige omstruktureringar av AO som inneber endra filadresse for bileta vil lenkjene som ligg her på forumet ikkje lenger fungere. Så det mest optimale ville vel vere å leggje bileta her på forumet og samstundes leggje inn lenkje til AO.

ArnorG
Vi kan teste om vi også kan åpne for bedre oppløsningen. Må ikke bli for treigt å laste opp.
Jeg syns jo det er fint å ha bildene her, men det er ikke noe krav.
Takk for svar, da vet jeg at den arbeidsmåten kan aksepteres. Jeg vil jo som hovedregel laste opp bildene her, det er bare hvis det allerede ligger inne i Artsobservasjoner med bilder.
Vi omstrukturerte jo kraftig da vi gikk fra Artsobservasjoner 1.0 til 2.0, og syntes kanskje at vi hadde gapt i overkant høyt i valg av ny løsning. Fordelen er at det blir veldig lenge til vi må gjøre noe slikt igjen på grunn av kapasitetsproblemer.
Blir det bedre serverkapasitet også her. Vi har 60 GB bilder pr nå.