Røye,kanadarøye, bekkerøye, brøding


Jeg er litt forvirret over hva som er hva her. Og så får jeg intrykk av at det finnes flere typer innenfor "bekkerøye" i tillegg.

Hvem kommer fra hvor og hvem hører til under hvem? Og hva er forskjellen mellom disse artene i morfologi og levevis?
Replies

Røye er det samme som Arctic Char Salvelinus alpinus Fins både lengst nord i Amerika og Europa - Russland.

Bekkerøye er Brook Trout S. fontinalis en kun nordamerikansk art, innført flere steder bl a i Europa også Norge.

Kanadarøye er det samme som Lake Trout S. namaycush en av de aller største laksefiskene. Også en av de artene som ble hentet fra USA og Canada for å bidra til produksjon i regulerte vannmagasiner både i Sverige, Norge og Finland. Tror den kom til Sveits allerede i 1895. Noen har skrevet at det er verdens feiteste dyr (eventuelt fisk).

Så nevnte du brøding, tror det var/er den svenske betegnelsen på bekkerøye x røye. En periode var hybridiseringa av arter poplulært, inntil man skjønte hvor galt det kunne gå. Jfr. "Forskningstasjonen på Sunndalsøra". Mange tror også at noen av de kjempesvære røyene som blir fanget enkelte ganger i Sverige er hybrider mellom røye og kanadarøye. Om det er fastslått ved DNA-tester vet jeg ikke.

I mindre utgaver er de ganske like og avhengig av hvordan de lever vil jo også fargene variere, som på vår røye. Brook Trout er som navnet sier vanlig i små elver og bekkesystemer langs fjellkejdene også, og ganske langt sør og vest i N-Amerika. Mens fra de store sjøene begynner et belte med mye Kanadarøye (ser ofte ut som kraftigere hode og lengre kjever, stor grågrønn fisk med lyse prikker). Tatt mange individer over 40 kg., de går ofte også ut i havet, særlig i Hudson bukta ved ca 18 promille salinitet. De store er til en stor grad utelukkende fiskespisere. Den vanlige røya kjenner du vel godt fins bare lengst nord i Amerika og i arktiske strøk og her i Eurasia.
Brøding er ein hybrid mellom røye og bekkerøye. Denne er opplyst å vere steril og at den derfor ikkje vil kunne danne varige bestandar.

ArnorG