Bekkeniøye?Ble overrasket da jeg fikk øye på en del småfisk i en grøft/bekk langs veikanten. Noen av de tror jeg var ørekyte, og jeg så også noen små abborer. Mest forundret ble jeg over den på bildet, i farten lurte jeg på om det kunne være en ål, men ved ettertanke har jeg kommet til at niøye må være langt mer sannsynlig. Dette er i Eidskog helt sørøst i Hedmark, et par kilometer fra svenskegrensen ved Leirsjøen. Jeg har hørt snakk om at det er/har vært ål i noen vassdrag her, men vet ikke noe mer bestemt om dette.
Replies

Ser ut som en bekkeniøye ja. Hvor stor var den? Bekkeniøye blir ikke mer enn ca 10 cm. De lever nedgravt hele livet og kommer kun opp på væren for å gyte. De dør etter gytingen.
Mange takk for svar.
Det er ikke helt lett å anslå størrelse da den var i stadig bevegelse, men umiddelbart ville jeg nok sagt at den var noe lenger enn 10 cm. Jeg kan heller ikke huske at den hadde noen annen farge på sidene, da jeg så den fra ulike vinkler. Dessuten kan jeg legge til, det kunne se ut som den fant noe å spise i vegetasjonen langs bredden under overflaten. Den svømte frem og tilbake, og stakk hele tiden hodet inn på forskjellige steder der.
Kan ikke bekkeniøye bli minst 17cm? Har for noen dager siden lagt ut bekkeniøye på artsobs og disse er mer enn 10 cm.
I Cappelens håndbok om fisk står det at vanlig størrelse er 10 – 20 cm. På Wikipedia står det 11 – 17 cm.
Jeg gjetter at den på bildet var 12 – 14 cm lang.
Ellers har jeg funnet dokumentasjon på ål i en sjø ikke langt unna, men jeg ville tro at åleyngel (eller larver som jeg ser de kalles) ville være en god del større når de kommer tilbake til ferskvann. Jeg har ikke funnet noe info om dette, men kanskje noen her vet?
Når jeg sa 10 cm er det pga at de mange jeg har sett vanligvis har været denne lengden. Halefinnen utelukker ål. Dette er en niøye. Elveniøye er flekkete, mens bekkeniøye er ensfarget som denne . 99% sikker på at dette er bekkeniøye.