Hvilke lavarter?


Har her fire bilder av lavarter som vokser på stein, nær sjøen, og jeg tipper de må være vanlige lavarter, likevel sliter jeg meg å finne fram til hvilke arter de er. Også lurer jeg om 'Apothecia' vokser/er tilstede hele året eller bare i visse perioder (f.e. sommer, akkurat som blomster)?

Her er det fire bilder:
1) Den første tipper jeg er Rhizocarpon Geographicum (lysgrønn) med litt av Caloplaca Marina (oransje) ??
2) Den andre er det Xanthoria Calcicola?
3), 4) klarte ikke å finne ut.

Tusen takk for hjelpen dem som vet!
Replies

Den første kan være Rhizocarpon geographicum (vanlig kartlav), men det er flere kartlav-arter som er svært like. Den oransje tør jeg ikke mene så mye om. Caloplaca marina finnes fortrinnsvis på stein og berg langs sjøen. Den andre er sannsynligvis raudberglav Xanthoria elegans. Xanthoria calicola er en art som det er usikkert om forekommer i Norge, og det er usannsynlig at det skal være denne. Den tredje er nok en kantlav, slekta Lecanora, men her er det flere lignende arter. Den siste kan være en rosettlav, slekta Physcia, men vanskelig å si hvilken art ut fra bildet.

Apothecier er generelt til stede hele året. Kjenner ikke til om det er årstidsvariasjoner når det gjelder apothecier, men for enkelte arter kan det kanskje ikke utelukkes.