To planter på strandeng


Hei, har to planter som jeg fant på strandeng og strandberg.

Den ene tror jeg er den rødlistede Strandrødtopp. Vokser flott i en eng som grunneier vil bygge ut til båthavn.


Den andre ser ut til å være i samme familie, men har blå eller lilla blomster og vokser seg høyere. Den grener seg også i motsetning til den røde. Ser ut til å bli mye høyere.
Kan noen hjelpe?
Replies

Rødtopp (underartene er jeg tvilende til og en flora er nødvendig uansett).

Den siste er skjoldbærer.
Nå later det til at rødtopp-underartene er skilt ut som egne arter - i hvert fall ligger de slik i artsdatabanken.

Problemet er at rødtopp er en av de plantene som ikke har lært seg å lese floraen, så den vet hvordan den skal oppføre seg. Bare for å demonstrere - her er en rødtopp fra en klassisk strandrødtopp-lokalitet, Skipstadsand på Hvaler. Her er det iflg artskart registrert mye strandrødtopp og ikke en eneste engrødtopp. Men denne planten svarer såvidt jeg kan se 100% til engrødtopp, helt ned til utstikkende griffel:

Så hva skal man tro? Er det floraen eller planten som er feil?

PS - legg merke til saltsiv og tusengylden til venstre. Dette var helt nede i flomålet.