Tørr, tett mose


Jeg antar at denne mosen er gjenkjennelig for de som kjenner den, selv om den her var veldig tørr og "krøllet" i bladverket. Voksested bergskrent, Buene, Strand kommune. Fotografert i går.