Hvilken plante?


Hva heter denne planten, som vokser i elvebunnen sammen med sverdlilje?
Høyde ca. 1 m.
11.06.18 Bergen/Kvernevika.
Harri
Replies

Gjøglerblom. Den er en del forvillet i Bergensområdet (men ikke i alarmerende grad foreløpig).
Takk Dag! smile
Harri
Gjøglarblom er den eine arten, den andre er snau gjøglarblom. Rikeleg med lange kjertelhår på greinar og skaft i blomestanden for den første, den andre er snau eller har lite av slikt.

Snau gjøglarblom har ein litt merkeleg førekomst i Sunndal. Der finst blomen rikeleg knytt til ein bekk, fleire hundre rutemeter. Men ingen andre funn. Korleis har han blitt så rikeleg, og så ingen andre observasjonar lenger ned i vassdraget? Første observasjonen i Sunndal var på 1960-talet trur eg, alt då nemnt som rikeleg, så det har vore slik lenge.