En micro


I høgstaudeeng - hva heter dyret?

Rindal MR, 12. juni.
Replies

Mitt forslag er vandrekålmøll Plutella xylostella.
Høres ut som det beste forslaget som er å oppdrive. Dessuten en svært vanlig art: "haugevis" av registreringer på Artsobs i år.

Takk skal du ha, Arnor.