Liten svart larve


Liten svart larve på Høymol
Hva er dette?
Billelarve?