Hvilken stein er dette? :-)


Replies

Her ser det ut til å være en blanding av mineraler. Det røde kan være granat. Det hvite er antakelig kvarts. Det gule kan være svovelkis?