Plante på brakkmark.


Et bilde av bladene hjelper kanskje?
Per M.
Replies

Forslagetr om en (dyrket) blodtopp eller slektning av denne forsterkes.
Denne tråden viser hvor viktig det er å legge inn bilder av både blomst og blader. Et oversiktsbilde vil også kunne gi viktig informasjon.
Ja, og den oppfordringen burde også ligge lett synlig på artsobs. Det er massevis av registreringer der hvor bildene egentlig er helt verdiløse som dokumentasjon, fordi de bare viser blomsten. Det er umulig å etterprøve, man må bare stole på at registreringen er riktig.
Her er del 1 av tråden: http://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/68687?pagenum=1&archived=0

Den er lagt ut på artsobs som S. officinalis, blodtopp, som det absolutt ikke er. Det er en Sanguisorba, men en dyrket/forvillet art. Registreringen er kommentert og bør rettes til Sanguisorba sp.

Dette er norsk viltvoksende blodtopp, fra Sund utenfor Bergen:
På Spør en biolog skrev jeg at slekten ble foreslått av Dag Fosse. På registreringen så det ut som om den var bestemt av Dag Fosse. Det er nå strøket. Artsbestemmelsen er min egen og stemmer med bilder av arten, som allerede ligger på AO. Om noen har forslag på et annet navn, så takker jeg for det. Per M.
Vel, om det stemmer med tidligere registreringer, så er nok de feil. Dette er 100% sikkert _ikke_ blodtopp Sanguisorba officinalis. Det er en Sanguisorba, men ikke den.

Jeg kjenner blodtopp godt fra mange steder på Sørvestlandet, fra Jæren til Bergen. Bildene mine fra Sund er helt typiske for arten slik den vokser i fuktige enger og lyngheier vestpå.

Dyrkete varianter kan nok avvike noe fra de hjemlige, men ikke så mye som dette. Da må det være innblandet andre arter, og så blir det uansett feil å registrere det som den rene arten.
Opprinnelig postet av kremle På Spør en biolog skrev jeg at slekten ble foreslått av Dag Fosse. På registreringen så det ut som om den var bestemt av Dag Fosse. Det er nå strøket. Artsbestemmelsen er min egen og stemmer med bilder av arten, som allerede ligger på AO. Om noen har forslag på et annet navn, så takker jeg for det. Per M.

Per, for meg blir det rart når du skriver her at artsbestemmelsen er din egen, da du ved oppstart av denne tråden ikke kom med forslag hverken på slekt eller art.
For meg og sikkert mange andre, er det ikke uvanlig å bestemme en organisme, når man får informasjon om hvilken slekt den tilhører. Per M.
Per, kanskje du har oversett det Dag skriver lenger opp i denne tråden: "Dette er 100% sikkert _ikke_ blodtopp Sanguisorba officinalis."
Det finnes en Sanguisorba obtusa, fra Øst-Asia, som ser ut til å stemme godt med den Per har funnet.

Dette var bare et raskt google-bildesøk på Sanguisorba, og det finnes sikkert flere. Det er arter og former fra hele den nordlige halvkule som dyrkes og distribueres på hagesider.

Norsk blodtopp vokser uansett fuktig, og neppe på brakkmark ved Tønsberg uansett opphav. Den er særlig tallrik i Rogaland, og typiske voksesteder er fuktsig i gressmark og lynghei. Den er også ganske karakteristisk for rullesteinstrender, hvor den gjerne står sammen med skjoldbærer og kjempepiggknopp, eller partier med høyt grunnvann i sanddyner. Her er Solastranden:
Nå har det vært livlig kommentering av begge disse funnene på artsobs, og jeg tror vi har en slags konklusjon.

Funnet fra Tromsø, av Unni R. Bjerke Gamst, er ikke blodtopp, og er endret til Sanguisorba sp. Alle mine opprinnelige kommentarer til det funnet gikk på at det ikke stemte med blodtopp. Jeg var krystallklar på at dette _ikke_ var det samme som norsk hjemlig blodtopp, men kanskje en kultivar med spesielt lang blomsterstand.

Pers plante fra Tønsberg er en tredje variant, ikke det samme som Tromsø-funnet. Denne har fargeløse blomster med rosa pollenbærere, og viktigst, nikkende blomsterstand.

Begge har lengre pollenbærere enn vår hjemlige blodtopp. Den detaljen gikk meg først hus forbi på Tromsø-planten.

RED: Problemet med blodtopp er selvfølgelig at dette er en hjemlig art som også dyrkes i stort omfang, men da gjerne med et helt annet opphav enn de hjemlige plantene. Så noen forskjeller kan påregnes mellom hjemlige og kultiverte. Som hjemlig finnes blodtopp kun langs en begrenset og klart definert strekning ute ved kysten fra Lindesnes til Bergen. Alt utenfor dette smale området er forvillete planter med fremmed opphav.
Hjertelig takk til Dag for all informasjon! :)
Bare hyggelig :-) Blodtopp er en interessant art fra et plantegeografisk og økologisk synspunkt. Den er nokså tallrik der den finnes, men så er det brått slutt. Derfor er det viktig å holde et klart skille mellom hjemlige og forvillete forekomster. Det er to forskjellige ting. Et utbredelseskart som behandler begge deler likt blir egentlig svært misvisende.

Det pussige er at blodtopp dukker opp igjen på Gotland, av alle steder. Her finnes den i et lite område midt på øyen, fra Hejnum i nord til Anga i sør, og der vokser den i grunne forsenkninger som er vannmettet utover forsommeren og så tørker ut. Økologisk ganske forskjellig fra vestkysten i Norge (ikke minst temperaturmessig!) - en påminning om at det er kombinasjonen av økologiske faktorer som avgjør, ikke enkeltfaktorer.