Grønnkremle ?


I granskog med ein del bjørk og furu, ved Gausbuvatnet i Tokke kommune, ca. 700 moh. Stod i grøftekant, noko fuktig mose. Hattdiameter 6,5 cm. Hattfarge grågrønn/olivengrønn. Hattform litt kvelva/utbredt. Stilk og skiver kvite med antydning til å bli brune. Lite lukt, smak mild me litt antydning til litt beisk. Sporepulver farge krem, 2b/2c. Det meste stemmer svært godt med grønnkremle, men eg stusser på skivestillingen som eg oppfatter til å vera frie. I Kremler i Norden er det oppgitt at skivene er tilvokste. Er dette likevel innafor naturleg variasjon?
Replies

Skivestilling ikke så vesentlig, endrer deg med hvor/hvordan vokser og alder. Basert på det du ellers beskriver og jeg ser, er nok grønnkremle den beste kandidaten.
Ok, sidan det ikkje er uvanleg at skivestillingen blir oppgitt som eit karaktertrekk, blir eg usikker når det ikkje stemmer. Då veit eg at det ikkje alltid er absolutt. Takk for svar.