Er dette hybriden mellom smal- og skogmarihånd?


Tore Berg og jeg var en liten tur på Gjellebekksmyra (like ved Liertoppen like ved Drammen) den 7/7 og så på noen planter, og jeg tok noen bilder. Der er det som kjent en del orkideer og starr. Den ene orkideen vi så på, og Tore studerte litt nermere, gjorde Tore litt usikker. Han ville jeg skulle spørre om den. Ha lurte på om den kan være den i trådtittelen.
NB! Det er en del blådstikk i bildene.

Replies

Jeg har sett et par hybridplanter på Gjellebekk. Men akkurat dette tror jeg helst er ren skogmarihånd, bare med litt rar folding av leppen. Legg merke til at støttebladene er ganske korte.

Ellers har det, overraskende nok, vist seg at det ikke er smalmarihånd som vokser på Gjellebekk, men derimot lappmarihånd (!)

Dette er avklart av Mikael Hedrén og referert i siste nr. av Blyttia. Gjellebekkpopulasjonen er litt isolert og ellers i Sørøst-Norge er det utvetydig sphagnicola, smalmarihånd. Men lappmarihånd er ellers videre utbredt enn man før trodde, og det finnes lavlandspopulasjoner flere steder i Sør-Sverige, f. eks. på Gotland.

Innvandringsveier, opprinnelse og foreldrearter kan spores med molekylære markører - og siden smalmarihånd har maculata (flekkmarihånd) som den ene foreldrearten er den genetisk helt distinkt og "lett" å skille fra de andre. Gjellebekk-plantene har ingen spor av maculata og samsvarer genetisk helt med lapponica ellers i Skandinavia.

Hvilket igjen viser at bladflekker betyr null og niks. Alle rapporter om smalmarihånd i Nord-Norge kan nok trygt avvises.

Hvordan var blomstringen der ellers? Jeg har inntrykk av at den knallvarme sommeren har tørket ut det meste i år. Så dere noe myrflangre? (den vokser kun på den ene av de to myrene).
Takk for svar Dag!

Ellers du spurte om myrflangre: cool