Alder på hagtorn


Noen som vet hvor gammel hagtorn kan bli? Har et håp om at et hagtorntre i Aust-Agder kan være over 150 år, men er det virkelig mulig?? Vet ikke hvilken art eller krysning det kan være, men er alder i så fall veldig forskjellig mellom vanlig hagtorn og parkhagtorn?
Replies

Jeg er skeptisk til, at et hagtorntre kan bli så gammelt. Det er ikke så mange lauvtrær, som normalt blir så gamle. Du har liksom edellauvtrærne og noen ganger bjørk. Jeg har sett noen store rogne- og seljetrær, men tror ikke de har vært i nærheten av den alderen.
I hagen her, så er det et epletre, som ble plantet på 40-tallet et sted. Det er utgammelt nå, deler av det har falt ned og margen er råtten. Tror ikke det blir så mye feil, og sammenligne hagtorn med eple.
Hvordan kan jeg finne ut alderen? Boreprøve eller fins det andre muligheter? Noen steder har jeg lest at hagtorn kan bli flere hundre år. Hva bør jeg gjøre?
Grunnen til 150 år er nemlig at dette treet KAN ha blitt plantet da en bygning ble satt opp rundt 1867. Men det kan også bare være fromt ønske eller en god historie. Tenkte å få det verifisert eller evt. slått fast at det bare er tull og tøys
I følgje det eg får opp ved nettsøk på Crataegus monogyna kan hagtorn bli hauggammal. Det vert mellom anna hevda at det eldste treet i Frankrike er ein hagtorn. Ein hagtorn i England som vart skildra som stort og kraftig i 1755 er framleis livskraftig. Ut frå frå dette er det på ingen måte usannsynleg at ei tre planta rundt 1867 framleis kan vere i live.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crataegus_monogyna
https://www.norfolkwildlifetrust.org.uk/wildlife-in-norfolk/nature-reserves/reserves/hethel-old-thorn
Det GÅR jo an å ta en boreprøve og telle årringer, men det er nok arbeid for eksperter.
Da konkluderer jeg foreløbig med at treet biologisk sett KAN være over 150 år, men at det bør verifiseres med feks en boreprøve, om mulig.

Andre kommentarer, anyone? Noe referanselitteratur jeg kan sjekke?