Pippipen mistet pippen!


Nå kom det inn en gjerdesmett igjen!
Den fløy i mot vinduene før jeg fikk tak i den. Når jeg først fikk fuglen i hånda, var den helt stille. Den satt på åpen hånd, og måtte overtales til å flytte over på en grankvist.


Denne krabaten kastet jeg ut i fjor. Same procedure every year!
Replies

Du registrerer den vel?
Jeg dumper det jeg har funnet av småkryp en gang i året, men har ikke tenkt på fugl og pattedyr. Kan for ordens skyld ta med gjerdesmetten i årets dump på Artsobservasjonerblush
Vil gjerne ha oppklaring på dette med å registrere arter! Er det meningen at alt og alle "funn"skal registreres,eller er det ønskelig?? :o

Mvh Sidsel S-M
Derom strides de lærde...
Personlig mener jeg at alle funn bør registeres, om registeret skal ha en verdi. Selvsagt får en da svart med punkter av slikt som er allmindelig.
Men, om en bare registerer "høydepunkter" får en et skjevt bilde av utbredelsen. Sjeldne arter blir sikkert mye oftere publisert enn de svært vanlige. Så mens kanskje nær 100% blir rapportert for en spesiell art, blir de vanlige mer eller mindre oversett.

Selv registrerer jeg bunndyr, som en del av overvåking av vannkvalitet. En gang i året, eller så dumper jeg mine lister på Artsobservasjoner. Andre registeringer blir mer tilfeldig. Heller ikke jeg noterer alt jeg ser.

Til sist har vi faren for at prikk-kartene ikke representerer utbredelsen av arter, men av rapportører.
Noen vil si det er dumt, om samme funn blir rapportert flere ganger. For eksempel et flott tre, som har stått der i 100 år. Jeg synes det er flott, å få bekreftet at det står der ennå.
Takk for svar! Ja, og hva er et funn..det virker litt endeløst og urealistisk å skullle rapportere alt en ser, så skjevt må det vel bli. Og kanskje ikke så mange som orker å bidra...annet enn med blaff, kan jeg kjenne i meg selv...(godt jeg er i Sverige ;) )

Skjønt jeg har selv hatt moro av å skrive lister over alt som vokser på mitt lille (1,5 mål) gods, og det er utrolig hvor lange de listene blir! (Bl.a. er det hvitmure her! :D --men noe mere skvallerkål...)