Vassgro?


Samme evje (Askim, Glomma). Det fløt alskens løsrevne planter der, mye karse. Men hva er dette, kanskje vassgro?


Replies

Vassgro likner.
Ung vassgro. Slike vekstformer er det mye av i denne elva.

Tilsvarende former av pilblad har bredere og buttere undervannsblad, de er brederst i øvre halvdel. Flytebladene kan mangle "pilørene", men det er mindre vanlig.
Takk!