Hvilket strå, illtuer?


Hvilket strå er dette?
Hva heter tuene?
Jeg har lett etter strå som lager slike tuer, og funnet sølvbunke (skjærgrass), stolpestarr, tuestarr. Navn på tuene bla. illtue, skjærtue.
Jeg synes ikke dette strået ligner noen av disse.
Replies

Starr er det ikke, helt annen familie. :)
Men sølvbunke er et godt forslag. :) Men jeg tør ikke å si det med sikkerhet, vent på grasekspertisen. :)
Dette må da være sølvbunke, kan ikke forestille meg noe annet.
Det slipper du. Sølvbunke er korrekt