Rådhus villvin?På Løvøya, Brevik kommune, Telemark.
Bladenes utforming har ledet meg til denne konklusjonen, men jeg kan ikke si at jeg så klengetråder med sugekopper...
Bilder av frukter fant jeg ikke i Gyldendals store n flora.
Dekorativ var den, så kanskje en forvillet plante?
Replies

Er ikke dette en grei korsved da? Altså hvis det er korsved, så vokser den vilt.
Ja, tror du har rett. Har sett på flora og funnet den. Tusen takk skal du ha.smile
Jeg legger den ut på AO.