Ribbemaneter og slimkjertler


De siste årene har det vært en del debatter om hva som kom først; svamper eller ribbemaneter. En av hypotesene har vært at dersom ribbemanetene kom først, så må svampene har mistet muskulatur og nerver. Men ettersom genene som står for muskler og nerver er så forskjellige hos ribbemaneter i forhold til andre dyr, er det mer trolig at de enten har utviklet dette uavhengig av andre dyr, eller mistet det og deretter utviklet det nærmest fra bunnen av igjen.

Dersom svampene kom først og de aldri har hatt muskler o.l., sier det i grunnen seg selv at deres tidligste etterkommere heller ikke hadde dette. Selvsagt oppstod ikke muskler og nerver i det øyeblikket svampene og resten av dyreriket skilte lag.

Det er kjent at gener som er helt avgjørende for et dyrs utvikling bevares gjennom hundrevis av millioner år. Derfor finner vi de samme genene som går igjen i dyregrupper som har vært atskilt fra før den kambriske eksplosjon, mens gener av mindre betydning har gjennomgått betydelige endringer eller er forsvunnet.

En ny undersøkelse viser at slimproduksjon er så avgjørende hos alle dyr at genene som koder for dette er blitt bevart om ikke uforandret, men tilstrekkelig intakt til at de kan spores tilbake til en felles opprinnelse. Samtidig viser det seg at svamper aldri har hatt slimceller, noe som sikkert er en av hovedgrunnene til at de har gått i kompaniskap med så mange bakterier.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180709101219.htm

How mucus genes dating back to our time as a jellyfish could be key in our quest for new antibiotics.

"The mucus in our bodies today is essentially the same blue print as that developed by the corals and jelly fish from millions of years ago," explains lead author Professor Grant Burgess.

First evolving in the cnidaria (anemones, corals and jellyfish) and ctenophores (comb jellies), these organisms are some of the most distant relatives of humans.

"Considering this, it's incredible that we still share similar genes," says Professor Burgess.

"Creatures less evolved than corals and jellyfish, such as the sponges, do not have a mucus barrier and so bacteria live throughout their tissues.

"But what we are seeing here are genes that are vital not just to our survival but to the survival of all metazoans on the planet, that is multicellular animals made up of different tissues and organs."

Selv om ribbemaneter skulle ha mistet deres opprinnelige muskulatur og nerver, vil de likevel mest sannsynlig ha beholdt slimproduksjonen. Og om disse genene er identiske med genene for slimproduksjon hos alle andre dyr, skulle det vel tyde på at svampene er eldst da disse som sagt aldri har produsert slim. Er de derimot ikke identiske, har de oppstått uavhengig, og man er dermed like langt. Men selv om ribbemaneter står oss nærmere enn svampene, gjenstår det fremdeles mange ubesvarte spørsmål rundt deres tilhørighet og opprinnelse.
Replies

Uten å gå inn på de nyeste forskningsresultater vil jeg mene at svampene er et sidespor.
Svampene er organisert på en helt annen måte en andre flercellede dyr, så de har neppe gitt opphav til andre dyrerekker.
Svamper tilhører et eget underrike, Parametazoa.
https://snl.no/metazoer

Kan godt være at svamper er meget gamle, men som nevnt de har ingen forbindelse med resten av dyreriket.
Dessverre er det enkelte som kommer frem til denne feilaktige konklusjonen. Svamper og andre dyr deler samme stamform dersom man går tilstrekkelig langt tilbake, men det betyr selvsagt ikke at svampene har gitt opphav til resten av dyreriket, noe vi ofte har fått høre i diverse populærvitenskapelige artikler og selv dokumentarer på National Geographic. Godt mulig at de utviklet flercellethet uavhengig av dyreriket for øvrig. Skjønt noen har foreslått av larveformen til svampene kanskje kan ha blitt i stand til å formere seg på larvestadiet og slik gitt opphav til andre dyr.

Og for å vende tilbake til ribbemanetene, så handler debatten om hvor de hører hjemme på dyrenes stamtre og om de har oppstått uavhengig av de andre dyrene. Hvilket som sagt genene for slimceller som sagt kanskje kan besvare.